Επικοινωνία


Πανεπιστήμιο Πατρών

Το Πανεπιστήμιο Πατρών ως Φορέας Υλοποίησης του έργου έχει και το συνολικό συντονισμό.
Υπεύθυνος:
Κωνσταντίνος Κουτσικόπουλος
Καθηγητής του Τμήματος Βιολογίας
Η επικοινωνία γίνεται με τον υπεύθυνο του έργου στην ακόλουθη διεύθυνση:
Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Βιολογίας
265 04 Πάτρα
Τηλ: 2610 996100, 2610 969242
ckoutsi@upatras.gr